Kasino roulettstrategien til naboer med null-innsats er utfordrende i så mye som det bruker mønstre som ikke alltid er normen for spillerne. Men hvis det blir brukt riktig, kan gevinsten begynne å strømme. Denne artikkelen gir en oversikt over strategien, samt muligheten for at folk kan bruke det i egen praksis fra tid til annen. På den måten er de vinnere fra alle de forskjellige perspektiver som undersøkes.

Kasinoet roulette strategi for naboer av null innsats

Sekvens-tilnærmingen er modus operand for denne typen spill. Det går noen ganger bort fra det vanlige spillet på bordet, fordi erfaring har vist at den har en veldig god sjanse til å lykkes med denne unike tilnærmingen til måten den håndterer protokollene til spillet. De som bruker strategien, sier at det er svært effektivt hvis spilleren er konsekvent, men er litt skuffende hvis spilleren forsøker å være for fantasifull i måten de spiller på.

Sekvensen for spillet starter på totalt ikke mindre enn 17 forskjellige tall. Det etablerte mønsteret er 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2 og 25, men noen har gjort mislykkede forsøk på å endre dette mønsteret i rekkefølge å øke sine gevinster. Enhetene som går med systemet er hjørner, splitter og trios. Spaltene består av to forskjellige figurer. Triosene er selvforklarende fordi de har tre separate tall. Fire tall vil bli slått sammen for å lage hjørnene. Innsatsen får ni chips på innsatsen. Med dobbeltspilleren kan spilleren plassere dem på de to, null og tre. Spaltningen skjer på 4 og 7. Det er også en annen divisjon på 15 og 12. Tallene 21 og 18 er delt så vel som 22 og 19. Den endelige splittingen er 35 og 32. Hjørnet blir da laget fra 29 , 25, 28 og 26.

Det er risiko forbundet med denne strategien, men belønningene kan også være betydelige. Hvis de 20 sekvensene ikke er i anropet opp, får spilleren nullbetalinger, men vil bli pålagt å gi opp ni dollar. Mønsteret endres, avhengig av utkallingssekvensen. Strategien har vært knyttet til den europeiske versjonen av roulette fordi det er der det ser ut til å være mest vellykket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *