Å tjene penger og oppleve fortsatt suksess med å spille Texas Hold ’em krever solid kunnskap om hendene du velger å spille, og når du velger å spille dem – når alt kommer til alt, er målet med spillet å ha den beste kombinasjonen av fem kort etter satsingen er avsluttet. I Hold ’em får hver spiller to hullkort med forsiden ned, som bare den spilleren kan se. Så er det tre runder med felleskort som deles ut med ansiktet opp slik at hver spiller kan se. Ved å bruke både hullkortene og de som vises på fellesstyret, prøver spillerne å lage den beste femkorts pokerhånden, navnene og rangeringene vi har beskrevet på vår Poker Hands-side.

Et viktig skille som gjøres når det gjelder Texas Hold ‘em er at spillerne må gjøre den beste femkortshånden. Dette kan oppnås med en hvilken som helst kombinasjon av de syv kortene hver spiller har tilgang til (de to hullkortene og fem felleskort), men krever ikke at en spillers hullkort inngår i beslutningen. Hvis hånden har spilt gjennom og ingen spiller som er igjen i striden for potten, har hullkort som er bedre enn det som deles på brettet, vil hånden bli erklært uavgjort og gevinsten blir delt mellom de spillerne som fortsatt er i hånden. I Texas Hold ‘em vil den første avgjørelsen alltid være basert på hullkortene dine. Som sådan er det viktig å vite litt om hva slags kort du bør se etter i lommen. De beste starthendene i Hold ‘em, et lommepar er når begge spillerens hullkort har samme verdi. Disse parene representerer de eneste hendene som er gjort mulig før floppen deles ut, men for mange vil ikke styrken deres gå mye lenger enn det. Mens høyere par (pocket 10s gjennom pocket ess) sannsynligvis vil forbli en ganske sterk når floppen treffer og middels par (6s til 9s) i det minste gir sterke loddtrekninger, pocket fives og lavere ofte ender opp med å gi til spillere som gjorde en bedre hånd på floppen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *